Adventure Facility Concepts and Management

Officials for receiving, registering and considering reports of irregularities and breaches in Adventure Facility Concepts and Management OOD

Internal Rules and Information

REPORT REGISTRATION FORM

For the submission of information on breaches under the whistleblower protection act

Вътрешни правила и информация

Длъжностно лице за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали за нередности и нарушения в “АДВЕНЧЪР ФАСИЛИТИ КОНСЕПТС ЕНД МЕНИДЖМЪНТ” ООД

Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения